Blood Donors

Name Blood Group Address Contact No
Salve P. Shakya AB+ve Khusibu, Kathmandu. 9841240355
Indralal Shrestha AB+ve Gothatar,kandaghari 9851064821
Subrat Kunwar O+ve Hetauda 9845167039
Dipesh Mali AB+ve Bungamati, Lalitpur 9849451411
Rabindra Aryal A+ve Kritipur, Kathmandu. 9851151435
Kshitiz Karkee B+ve New baneswor 9851168548
Bikesh Shakya AB+ve Bungmati, Lalitpur. 9813364597
Barun Lama O+ve Lazimpat, Kathmandu. 9849167154
Nivesh Karna O+ve BIratnagar, Nepal 9841435331
Bashanta Dahal B+ve Pepsikola, Kathmandu 9841787543
Anisha Karmacharya AB+ve Dallu, Kathmandu. 9808817611
Ambika Khatri O+ve Golfutar, Kathmandu. 9841842544
Surendra Sangachhen O+ve Bholachhen-05, Bhaktapur 9849335573
Binita Tamang O+ve Thulobharyang, Swoyambhu, Kathmandu, Nepal 9841938307
Sumit Jha A+ve Kathmandu 9803090150, 9849982698
Jandavi Simkhada AB-ve Thali, kathmandu 9741027157
Aanand Mishra O-ve Nil-Saraswoti Mandir, Lazimpat, Kathmandu. 9803409080
Sonika Manandhar AB+ve Gongabun, Kathmandu.
Shreeti Prajapati O+ve Lazimpat, Kathmandu. 9843143791
Bibek Shrestha O+ve Dhumbarahi, Kathmandu.
Rajkumar Shrestha O+ve Lazimpat, Kathmandu. 9843102826
Mangal R. Dongol B+ve Lazimpat, Kathmandu. 9841695360
Bikesh Chitrakar B+ve Sano Thimi, Bhaktapur 9841503358
Suren Rai A+ve Lazimpat, Kathmandu. 9803287983
Hari Shrestha B+ve Lazimpat, Kathmandu.

Pages